Search

Back to top

Search Constraints

Start Over You searched for: Subject Civil rights Remove constraint Subject: Civil rights
Number of results to display per page
View results as:

Search Results

Collection
Online
אברהם יהושע השל היה מלומד והוגה דעות בעל שם בינלאומי, תיאולוג ופעיל חברתי ופוליטי. השל נולד בוורשה, פולין, נצר למשפחת רבנים חסידיים מיוחסת ולמד פילוסופיה בברלין. הוא גורש מפרנקפורט והגיע לוורשה ומשם עקר ללונדון ערב הפלישה הגרמנית לפולין. לאחר שהות קצרה בלונדון היגר השל לארצות הברית. בתחילה לימד בבית המדרש לרבנים של התנועה הרפורמית בסינסנטי, ולאחר מכן עבר לסמינר היהודי התיאולוגי בניו יורק שם שימש כפרופסור לאתיקה ולקבלה עד מותו בשנת 1972. בנוסף להשתתפותו הפעילה בנושאים של צדק חברתי ובדיאלוג הבין-דתי, היה השל גם מלומד ומורה רוחני ותרם תרומה חשובה למדעי היהדות. כהוגה דעות של הדת היתה מטרתו של השל להגביר ולהעמיק את התובנות הרוחניות של היהדות ובמהלך חייו השפיע על דורות של יהודים ולא- יהודים. הארכיון האישי של אברהם יהושע השל מקיף את השנים 1880-1998 ומתעד את חייו האישיים, האקדמיים והציבוריים. הארכיון כולל תכתובות, כתבים של השל ועליו, כתבי יד מודפסים, קטעי עיתונות, כתבים שיצאו לאור ומעט תמונות וחפצי קודש. האוסף מספק תובנות לזהותו של השל כמנהיג רוחני ומסביר כיצד היה מעמדו זה קשור בקשר עמוק לחייו האישיים והמקצועיים. האוסף מחולק לפי הנושאים הבאים: חומר מוקלט, התכתבויות, חומר אישי ומשפחתי, פעילות ציבורית, חומר מוגבל וכתבים. Abraham Joshua Heschel was an internationally known scholar, author, activist, and theologian. He was born in Warsaw, Poland into a distinguished family of Hasidic rebbes, and studied philosophy in Berlin, Germany. In 1938 he was deported from Frankfurt to Warsaw where he escaped to London just before the Nazi invasion. After a brief time in London he immigrated to the United States, first teaching at the Hebrew Union College and then at the Jewish Theological Seminary of America where he taught as Professor of Ethics and Mysticism until his death in 1972. In addition to his active participation in social justice issues and his interfaith work, Heschel was also a scholar and religious thinker who made significant contributions to Jewish studies. As a philosopher of religion, his goal was to make the spiritual insights of Judaism understandable and over the course of his lifetime influenced generations of Jews and non-Jews. The Abraham Joshua Heschel Papers span the years 1880 to 1998 and document Abraham Joshua Heschel's personal, academic, and public life. Items in this collection include correspondence, writings by and about Heschel, typescripts, clippings, printed material, and a small amount of photographs and artifacts. The materials in the collection provide insight to Heschel's identity as a spiritual leader and how this role was inextricably connected to his personal and professional life. The collection is organized into the following series: Audio, Correspondence, Personal and Family Materials, Public Activity, Restricted, and Writings.

The Abraham Joshua Heschel Papers span the years 1880 to 1998 and document Abraham Joshua Heschel's personal, academic, and public life, including his long-term involvement and leadership in social activism and other public activities, his reputation as a compelling and sought-after public speaker, and his far-reaching influence as a scholar and religious thinker. Items in this collection include correspondence, writings by and about Heschel, typescripts, clippings, printed material, and a small amount of photographs and artifacts. The materials in the collection provide insight to Heschel's identity as a spiritual leader and how this role was inextricably connected to his personal and professional life.

The collection is organized into the following series: Audio, Correspondence, Personal and Family Materials, Public Activity, Restricted, and Writings. Heschel maintained a meaningful, yet complex filing system. To balance preserving the original order with making the collection as accessible to researchers as possible, several key elements have been added to the collection guide:

•Scope note at the folder level. In many cases folder titles in the collection were reused, abbreviated, in Hebrew, or did not exist. Short descriptions of folder contents have been included not only to provide context for the materials, but also to make distinctions between the varying titles.

•Supplied/enhanced folder titles. In the case of missing or abbreviated titles, supplied titles (in brackets) were created. For folder titles written in Hebrew, the original folder title was documented along with its transliteration and English translation.

•Language extent. There are varying degrees in the amount of language materials in each folder and oftentimes multiple languages are represented in a single folder. To assist researchers, each folder description includes a note identifying the language(s) and their extent in the folder, with the dominant language listed first. The absence of a note indicates that all materials in the folder are in English. The following language categories are used: "A few" indicates that 1-25% of the materials are in another language(s); "Some" 26-65%; "Most" 66-99%; and "All" 100%.

Additionally there was a large of amount of clippings included in the Heschel collection which were generally in fragile condition. Where possible, these clippings were photocopied for preservation purposes and the originals discarded.

Collection

Benjamin Everett Jordan papers, 1896-1974 and undated 110 Linear Feet — circa 104,000 items

Online
Textile manufacturer, politician, and United States Senator from North Caroina (1958-1972). Collection includes Senate office files from Jordan's Washington office consisting mainly of correspondence, committee and legislative files, speeches, memoranda, clippings, photographic negatives, and background materials. Topics include public works projects in North Carolina, especially those related to water resources such as rivers, harbors, beaches, inland navigation, flood control, the B. Everett Jordan Lake, and the New Hope Dam. Other subjects represented in the files are U.S. foreign relations, in particular with the Middle East as well as the Vietnam War; agricultural laws; civil rights; school desegregation and busing; pollution; the National Park Service; transportation and highways; social security; public health; the United Nations; the Senate Rules Committee investigation of Bobby Baker, 1963-1966; labor laws; economic policy; library legislation; and economic conditions in North Carolina.

The papers of B. Everett Jordan span the years 1936 to 1974, with the bulk of the items dating from his years of service in the United States Senate, 1958 to 1972. The collection consists strictly of files from the Senator's Washington office; there are no personal or business papers or materials documenting his political campaigns, the activities of his Senate offices in North Carolina, or political activities prior to 1958. The few pre-1958 items in the collection include background information on several topics and a few files of Jordan's predecessor Senator W. Kerr Scott.

The papers are organized into ten series, most of which are divided into topical subseries. Consisting largely of correspondence, memoranda, legislative documents, and background materials, the collection confirms Jordan's reputation as a diligent and concerned public servant, who was considered by his colleagues to be reliable, genial, and hard-working.

Beginning his service in the Senate at the age of 62, Jordan quickly demonstrated his political savvy and areas of legislative interest. He labored throughout his Senate career on behalf of the interests of agriculture, education, and manufacturing and was proud of his record of doing "the little things" to help his constituents. He worked particularly to encourage the enhancement of water resources in North Carolina, continuing the efforts of W. Kerr Scott on public works projects. His stance on most issues was conservative to moderate. Although usually in accord with his North Carolina colleague Senator Sam Ervin, Jordan at times took an independent stand, casting votes in opposition not only to Ervin but the bloc of other Southern Senators as well, especially from 1964 on.

The Legislation Files contain a complete or nearly-complete record of bills which Jordan sponsored or co-sponsored or on which he participated in debates. In most years, Jordan fell into the bottom third of Senators in terms of numbers of bills which bore his name as sponsor or co-sponsor, though his activity increased over the years. He was a strong proponent of a broad range of major agriculture bills including nutrition programs, farm credit and insurance, agricultural and forestry research, crop marketing, and especially tobacco programs. In the area of natural resources, the files show Jordan's active support for the creation of the Cape Lookout and Cape Hatteras National Seashores in North Carolina. Some of the larger files in the Legislative Series contain extensive constituent correspondence related to particular bills. As in most of the series, correspondence with other senators found here is largely routine in nature. There is considerable overlap of topics among the Legislation, Committee, and Subject series, with related material often located, too, in the Writings and Speeches Series and among the Clippings.

The Committee Files are fullest for the Agriculture and Forestry Committee. Documentation of Rules and Administration Committee activity is somewhat limited during the period of Jordan's chairmanship, at least in part because committee chairmen's files are maintained by the committee or with committee records at the National Archives. As Rules Committee chairman Jordan received the most national exposure of his Senate years--and engendered the greatest partisan controversy--presiding at the televised hearings investigating the financial dealings of Robert G. (Bobby) Baker, the former Senate staff member considered a protege of Lyndon Johnson. Although the material in Jordan's papers about the Baker affair is very limited, substantial records of the investigation are preserved at the National Archives (as part of RG 46, Records of the U.S. Senate). The Public Works Committee files are also sparse, and only minimal information survives here about Jordan's minor committee assignments.

The Subject Files are the largest part of the Jordan collection; the bulk of these papers consists of constituent correspondence and examples of Jordan's replies, which were most often handled by form letters. Samples of out-of-state mail were also retained in many subseries. The sections on Agriculture, Foreign Relations, and Public Works contain the fullest documentation of Jordan's activities. Other topics of less central concern to Jordan or files containing many repetitions of Jordan's or constituents' opinions, have been sampled, with ten to thirty percent of the original size of the subseries retained. The Foreign Relations files are overwhelmingly devoted to the war in Southeast Asia in the late 1960s and early 1970s. Jordan's incoming mail on this topic shifted increasingly to anti-war opinions with each passing year, and in June 1970, following the invasion of Cambodia, Jordan became the first Southern senator publicly to renounce the Nixon Administration's military policy. The Public Works Files document, often in considerable political and technical detail, Jordan's efforts on behalf of flood control, navigation, and beach protection projects. Notable among the best-documented projects is the New Hope Dam and Reservoir Project in the Cape Fear River Basin, which in 1973 was renamed Jordan Lake in honor of the Senator. Among the smaller files, the Judiciary Files are important in illustrating major concerns of the period, notably civil rights, civil unrest, gun control, and school prayer. While Jordan took a conservative states' rights position on many of these issues, the papers also show that he supported the Equal Rights Amendment in 1972.

The next two series, U.S. and N.C. Government Branches and Departments, further illustrate the diligent activity of Jordan's well-organized staff on behalf of constituents. Only a very few of the large numbers of case files documenting the problems of individuals as they tried to interact with the government have been kept. The letters in the retained files contain constituents' opinions and questions on local, regional, or national issues, along with the replies from Jordan's office and the government agency to which the letter was referred. The U.S. Government series is by far the larger and more informative set of records.

The Federal Loans and Grants Series contains widely varying amounts of information about projects. Some files hold merely notifications of action taken on grants; others contain documented grant applications, clippings, and correspondence which contribute to understanding the interaction of governments for local and regional development.

Miscellaneous Series (so labelled by Jordan's office) consist mainly of General files (correspondence from constituents covering multiple issues), Legislative files (correspondence about multiple bills), and a small number of Personal files (correspondence from personal friends and political allies, often on multiple topics). The letters in these subseries are largely similar to other constituent correspondence. The Personal files contain letters to and from Jordan in his senatorial role, not private correspondence.

The Writings and Speeches Series appears to be a nearly complete record of Jordan's speeches, statements, newsletters, and press releases. Remarks made on the Senate floor in connection with particular bills are filed in the Legislation series.

The Clippings Series was honed down substantially from the hundreds of envelopes sent to Jordan's office by clipping services. Editorials, major news and feature stories, Jordan's regular column ("Senator Jordan Reports"), and cartoons--nearly all from North Carolina newspapers--were retained; thousands of duplicates, minor news stories, and general background articles on most topics were discarded.

The single folder of oversize material contains several large maps of flood control projects and a full-page campaign advertisement from a newspaper.

The Photographs Series contains negatives for photographs taken of Jordan while he carried out his Senate duties, 1958-1972. Jordan is the primary subject of each photograph, although several photos feature Jordan with others, most often his wife, visitors, or fellow Senate members, including Sen. John Kennedy and Vice-president Lyndon Johnson.

The Jordan papers are useful for documenting Jordan's public career in the Senate and his views on many issues but not his personal life or private thoughts. In addition the extensive incoming correspondence provides an overview of public concerns on many issues of the period and documents the sense of regional and national crisis that was widespread especially in the mid-to-late 1960s. The correspondence throughout the collection includes scattered letters from a number of prominent North Carolina and national politicians, agricultural and business leaders, but these have not been indexed. The Jordan Papers are complemented by the papers of Senator Samuel J. Ervin, which are housed in the Wilson Library, University of North Carolina, Chapel Hill. Ervin's Senate service, from 1954 to 1974, closely paralleled Jordan's; the two collections together extensively document on a regional and national level many of the political, economic, and social concerns of the era.

Collection
The Boyte Family Papers chiefly contain printed material, including photocopies produced for meetings, conventions, and other group activities; periodicals, flyers, brochures, pamphlets, posters and booklets; correspondence; and reports, minutes, notes and other organizational records. Also included are drafts of essays and articles, photographs, notebooks, and audio tapes. The collection focuses on the careers of Harry C. Boyte, political organizer and writer, in the 1960s and 1970s, and to a lesser extent his father, Harry G. Boyte, in the 1950s and 1960s.

Harry C. Boyte was involved in the Democratic Socialist Organizing Committee and New American Movement, a national socialist organization with a Chapel Hill-Durham, North Carolina chapter. He was a member of the National Interim Committee for NAM, a steering committee for local groups. He wrote regularly for NAM and other socialist publications on socialist theory and organization. The Boyte Family Papers, 1941-1981 (bulk 1968-1977), chiefly contain printed material, including photocopies produced for meetings, conventions, and other group activities; periodicals, flyers, brochures, pamphlets, posters and booklets; correspondence; and reports, minutes, notes and other organizational records. Also included are drafts of essays and articles, photographs, notebooks, and audio tapes. While useful for a study of political and social activism and community organizing in post-World War II United States at local, regional and national levels, the collection contains little on the personal lives of the Boyte family. The collection focuses on the careers of Harry C. Boyte, political organizer and writer, in the 1960s and 1970s, and to a lesser extent his father, Harry G. Boyte, in the 1950s and 1960s. Social action organizations represented prominently in the collection include the New American Movement (NAM), the Democratic Socialist Organizing Committee (DSOC), and the Southern Christian Leadership Conference (SCLC).

Harry C. Boyte was involved in the Democratic Socialist Organizing Committee and New American Movement, a national socialist organization with a Chapel Hill-Durham, North Carolina chapter. He was a member of the National Interim Committee for NAM, a steering committee for local groups. Literature from these and other groups with which Harry C. Boyte was affiliated, such as ACT in Durham, the New University Conference, the Southern Student Organizing Committee and Students for a Democratic Society is located in the Subject Files of the Harry C. Boyte Series. Together with publications in the early 1970s from other groups in the Printed Material subseries, these files represent issues including the Vietnam War and conscientious objection, socialism, feminism, labor rights, civil rights, gay and lesbian rights and the impeachment of Richard M. Nixon.

Harry C. Boyte wrote regularly for NAM and other socialist publications on socialist theory and organization. Drafts of some of his articles, along with correspondence containing critiques by his associates can be found throughout the NAM and DSOC files in the Harry C. Boyte Series. Correspondence in those files and in the National Democratic Left Relations folder between Boyte and his associates contains discussion of the implementation of socialist theories in contemporary American society. These exchanges were conducted more formally through Discussion Bulletins, contained in the files.

Papers in the Harry C. Boyte Series also relate to local organizing efforts in Chapel Hill and Durham, N.C., concerning health care, welfare, industrial safety and inflation. The information is contained in folders titled ACT, Health Care, Occupational Health, People's Association for a Cooperative Commonwealth, Utilities and Tenants' Rights. A small amount of material relates to student activism at Duke University and the University of North Carolina-Chapel Hill.

There is some material on the women's movement and the career of Boyte's wife, Sara Evans Boyte, who received a Ph.D. in history from the University of North Carolina at Chapel Hill and became a professor of women's history. She was involved in a Chapel Hill women's group called Lollipop Power, a folder for which exists in the Harry C. Boyte Series. There is also material scattered through the NAM files about the Charlotte Perkins Gilman chapter, a socialist feminist group. Examples of feminist literature can be found in the Printed Material subseries and in the Robert P. McMahon Series.

Harry C. Boyte's father, Harry G. Boyte, left the American Red Cross to work in race relations. Eventually he was appointed the first white man on the staff of the Southern Christian Leadership Conference under Martin Luther King, Jr. Boyte's job search is documented by correspondence in the Harry G. Boyte Series. Contacts included the American Civil Liberties Union, the American Friends Service Committee, the Congress of Racial Equality (CORE), the National Association for the Advancement of Colored People (NAACP), the National Urban League, SCLC, the Southern Conference Education Fund, and the Southern Regional Council. The letters provide background information on Boyte's previous experience in Civil Rights projects. While on the staff of SCLC, he headed Operation Dialogue. There is material in the Correspondence and SCLC files of this series about this program intended to foster interracial communication.

Correspondence in the Harry G. Boyte Series also covers the later years of Boyte's Red Cross career and his initial involvement in desegregation efforts in Atlanta. He served as chairman of HOPE, Inc. (Help Our Public Schools) and as Executive Director of the Greater Atlanta Council on Human Relations. He was also instrumental in organizing an Atlanta chapter of the Unitarian Service Committee. The bulk of the Education files of this series is comprised of material relating to Harry G. Boyte's work for the American Friends Service Committee.

There is material in the Clippings, Correspondence and Racial files of the Harry G. Boyte Series regarding civil unrest in Monroe, N.C., in the late 1950s and early 1960s. During his short stay there, Boyte and his family hosted Freedom Riders and lent support to local NAACP leaders. Racial files include material relating to other Civil Rights programs and events in North Carolina and Georgia conducted by groups such as the Southern Regional Council, Student Non-Violent Coordinating Committee and SCLC. There is also some literature from CORE in a separate folder.

Robert McMahon was associated with Harry C. Boyte after becoming a member of the Chapel Hill-Durham chapter of NAM. He was also involved in the local chapter of the New University Conference and the Chapel Hill Peace Center. While a student at the University of Virginia, McMahon served as President of the Newman Student Federation, and as Chairman of the Southern Student Organizing Committee between the years 1967-1968. The Robert P. McMahon Series contains information on the organization, planning and programs of these two groups. Some documentation of his political involvements can also be found in the Harry C. Boyte Series.

Collection
Oral history and research collection forming the basis for Duke University undergraduate Chris D. Howard's 1983 senior honors thesis, including research notes and recorded interviews with political and civil rights leaders in Durham, North Carolina.

Collection contains Howard's research material for an honors thesis. There are fifteen envelopes of research notes, chronologically arranged. The notes concern the early history of Durham, from 1865 to the 1960s, and events related to the struggle for racial equality in Durham, N.C. The collection includes a set of 29 audiocassettes of oral interview recordings conducted by Howard, with local individuals such as Wense Grabarek, Vivian McCoy, Floyd McKissick, Conrad Pearson, Jake Phelps, Ben Ruffin, Mary Duke Biddle Trent Semans, and others who participated in, or witnessed this struggle. There are notes and outlines of these interviews (both those on cassette tapes and others conducted by telephone) and a list of persons interviewed by Howard, Also included are copies of two papers, written by other Duke students in 1972 and 1978, about the Civil Rights Movement in Durham, N.C. during the early 1960s. Forms part of the John Hope Franklin Research Center for African and African American History and Culture at Duke University.

Collection
Consumer Reports is a product testing and consumer advocacy nonprofit organization based in Yonkers, N.Y., founded in 1936. Abraham J. Isserman was a labor lawyer, counsel to the American Civil Liberties Union during the 1930s, and one of the original members of the Board of Directors of Consumers Union. The Consumer Reports A.J. Isserman papers includes correspondence, clippings, court briefs and depositions, book manuscript drafts, photographs and other printed materials relating to Isserman's work in civil rights and labor law. Topics include labor union activities and strikes, civil liberties, communist influence, investigations into Un-American activities, deportation, and disbarment of lawyers. Persons and institutions reflected in the collection include the American Civil Liberties Union of New Jersey, the Dies Committee, Judge Harold Medina, and Leinhard Bergel. Acquired as part of the John W. Hartman Center for Sales, Advertising & Marketing History.

The Consumer Reports A.J. Isserman papers include correspondence, clippings, court briefs and depositions, book manuscript drafts, photographs and other printed materials relating to Isserman's work in civil rights and labor law. Topics include labor union activities and strikes, civil liberties, communist influence, investigations into Un-American activities, deportation, and disbarment of lawyers. Persons and institutions reflected in the collection include the American Civil Liberties Union of New Jersey, the Dies Committee, Judge Harold Medina, and Leinhard Bergel. Acquired as part of the John W. Hartman Center for Sales, Advertising & Marketing History.

Collection

Jerome J. Shestack papers, 1944-2011 and undated, bulk 1965-2000 128 Linear Feet — 86 boxes — Approximately 57,000 items — Approximately 57,000 items

Jerome Shestack was a prominent lawyer and human rights advocate. His papers chiefly document the leadership roles he undertook for social justice organizations such as the American Bar Association, the Lawyers Committee for Civil Rights Under Law, the International League for Human Rights, the United Nations Commission on Human Rights, and many others, and the histories of those entities. Series include extensive correspondence and subject files, organization files, writings and speeches, publications and clippings, as well as a small collection of personal files, photographs, and Shestack's World War II diary. Topics covered in the collection include but are not limited to: the history of the American Bar Association; law and legislation related to international and domestic human and civil rights; American government policies on human rights; Jewish human rights issues; the defense of political dissidents such as Andrei Sakharov; disappeared persons in Argentina; the rights of the mentally disabled; and Shestack's role in standing against the Supreme Court nomination of Robert Bork. Acquired as part of the Human Rights Archive at Duke University.

The papers of Jerome Shestack span the years of 1944 to 2011, and document the leadership roles he undertook for legal and social justice organizations such as the American Bar Association, the Lawyers Committee for Civil Rights Under Law, the International League for Human Rights, the United Nations Commission on Human Rights, the American Jewish Committee, the International Criminal Court, and many others, and the histories of those entities. Series include extensive correspondence and subject files; organization files; writings by Shestack and others, such as reports, editorials, articles, and speeches; publications and clippings; trial testimonies and proceedings; as well as a small collection of personal files, photographs, and Shestack's World War II diary.

The materials provide insights into Shestack's many professional achievements and how his work in the legal profession intersected his passion for human rights. Shestack held leadership roles in many law and human rights organizations, often simultaneously; therefore, the materials also reveal how organizations often collaborated with one another to address human rights from a legal standpoint. A large portion of the material focuses on Shestack's dedication to the law profession through his active roles in the American Bar Association, which includes his position on the 1987 judicial committee against the Supreme Court nomination of Robert Bork, as well as his role as American Bar Association President from 1997 to 1998.

Other materials in the collection demonstrate Shestack's work to promote and defend human rights on a broad international scale. Significant file groups for countries and their associated human rights cases include Argentina, China, Israel, Russia, and South Africa. His particular interests pertaining to human rights include but are not limited to: law and legislation related to international and domestic human and civil rights; American government policies on human rights; Jewish human rights issues; the defense of political dissidents such as Andrei Sakharov; disappeared persons in Argentina and other human rights abuses; the rights of the mentally disabled; and the history of human rights advocacy.

The worldwide respect Shestack gained for his advocacy work is represented in the collection through extensive correspondence and subject files documenting his connections to notable human rights activists and prominent political leaders, including President Jimmy Carter, President George Bush, René Cassin, and Martin Luther King, Jr.

Some audiovisual materials are scattered throughout the collection: a CNBC interview of Shestack as ABA President, International League for Human Rights Awards Dinner cassettes, Wingspread Interview cassettes, a Court TV Bosnia Trial VHS recording, and a recording of the Independent Counsel Symposium. Original media are closed to use; listening or viewing copies must be made for access.

Acquired as part of the Human Rights Archive at Duke University.

Collection
The Equal Opportunity Office was created in 1972 by Chancellor John S. Blackburn to ensure University compliance with equal opportunity and affirmative action legislation. Collection contains material pertaining to the Office for Institutional Equity including Duke University's Affirmative Action plans, and promotional material as well as planning and committee material for the annual Martin Luther King Day Commemoration. Materials in the collection range in date from 1962-ongoing.

Collection contains material pertaining to the Office for Institutional Equity including Duke University's Affirmative Action plans, files relating to the Ivy League Plus Affirmative Action, Equal Opportunity and Diversity Officers fall meeting held at Duke University, promotional material as well as planning and committee material for Martin Luther King Day Commemoration. Major subjects present include affirmation action, equal opportunity, Martin Luther King Jr., civil rights, minorities, and employment. Materials in the collection range in date from 1962-ongoing.

Collection

Workers' Defense League records, 1940-1949 0.2 Linear Feet — 38 items

The Workers' Defense League was an American socialist organization devoted to promoting labor rights. Collection comprises material mailed by the Workers Defense League primarily as part of fundraising efforts, particularly on the part of legal cases undertaken by the organization.

Collection comprises material mailed by the Workers' Defense League primarily as part of fundraising efforts, particularly on the part of legal cases undertaken by the organization. The main case was that of Odell Waller, a Virginia sharecropper sentenced to death in 1940 for killing his white landlord. Arguing that the landlord had cheated Waller and that he had in any case acted in self-defense, the WDL raised money for Waller's defense, lobbied for the commutation of his sentence, and mounted a nationwide publicity campaign on his behalf. The effort was unsuccessful, and Waller was executed on July 2, 1942. Other cases included Alton Levey, Rosario Chirillo, and Tee Davis; the organization worked in support of federal regulation to repeal poll taxes. Items include brochures on the Waller case, luncheon and dinner invitations, a tear sheet for an advertisement, action alerts, flyer announcing a contest and a mass meeting in New York, and contribution forms with mailing envelopes.

Also includes a fundraising mailer (1946 May 16) related to Tee Davis and sent by Lillian Smith, the author of the novel STRANGE FRUIT. Tee Davis was an African American from Arkansas who was sentenced to ten years in prison for assault with intent to kill. His crime was firing a shotgun towards the bottom of the front door to his home while an intruder tried to break in. The intruder was a white sheriff looking for thieves.