הוספות:1019-Kotsk 542, undated

Containers:
Box 131, Folder 5
Scope and content:

Transliteration: hosafot

Translation: Additions

Language(s): All materials in Hebrew and Yiddish.

Annotated typescripts related to the Kotzk.

Using These Materials

Using These Materials Links:

Using These Materials


Collection restrictions:

האוסף פתוח למחקר, אך קיימות הגבלות על חלקים מסוימים ממנו. ראה תיאור Restricted Series שבאוסף. חוקרים חייבים להרשם ולהסכים לחוקי ההגנה על זכויות יוצרים ועל פרטיות לפני השימוש באוסף. האוסף כולו או חלקים ממנו עשויים להיות שמורים מחוץ לספריה, במרכז השירות הספרייתי של אוניברסיטת דיוק. יתכן וידרשו עד 48 שעות על מנת להעביר את החומר ולאפשר שימוש מחקרי בו. חוקרים המעונינים להשתמש באוסף מתבקשים ליצור קשר עם צוות שירותי המחקר של ספרית דוד. מ. רובינשטיין לספרים נדירים ולכתבי יד, לפני ביקורם בספריה.

Collection is open for research. There are limits on the use of some parts of the collection in the "Restricted" series.

Researchers must register and agree to copyright and privacy laws before using this collection.

Please contact Research Services staff before visiting the David M. Rubenstein Rare Book & Manuscript Library to use this collection.

Use & permissions:

The copyright interests in this collection have not been transferred to Duke University. For more information, consult the copyright section of the Regulations and Procedures of the David M. Rubenstein Rare Book & Manuscript Library.

Before you visit:
Please consult our up-to-date information for visitors page, as our services and guidelines periodically change.